Boston Public Garden | Marathon Monday | 3:05 pm - 6:10 pm

Entries collected by Surey Rodz

Boston Common | Marathon Monday | 3:00 pm - 6:15 pm

Entries collected by Surey Rodz

Copley Square | 1:00 pm - 7:30 pm

Entries collected by Surey Rodz